Versjon 19 2xfp6

Angir mottaker som skal motta en kopi av meldingen. Du kan skille flere mottakere ved bruk av semikolon (;). For å velge mottakere grafisk, kan du åpne adresseboken ved å klikke på knappen merket “Kopi…”. Du sender direktemelding til en ansatt ved å klikke på lynsymbolet til venstre for navnet til den aktuelle ansatte i […]

Read more